2.5 PENUBUHAN JAWATANKUASA BIRO-BIRO

  1. Biro Pendidikan.

  2. Biro Dakwah dan Penerangan.

  3. Biro Kebajikan Sosial.

  4. Biro Pembangunan dan Ekonomi.

  5. Biro Hal Ehwal Wanita (HAWA).

2.5.1 Peranan Jawatankuasa Biro-biro ialah :
2.5.2. Keanggotaan Jawatankuasa Biro-Biro:

2.5.3 Pengurusan Kewangan Biro-Biro:

Setiap biro hanyalah merancang aktiviti, segala peruntukan untuk membiayai setiap aktiviti diselanggarakan oleh Bendahari Jawatankuasa Kariah.

2.5.4 Perlaksanaan Aktiviti

Setiap aktiviti yang dirancang oleh biro hendaklah dikemukakan kepada mesyuarat Jawatankuasa Kariah untuk dipersetujui berkaitan :

 || Menu Utama || Pengenalan || Carta Organisasi|| Pegawai Agama || Senarai Kakitangan || Panduan Pengimarahan ||
|| Senarai Tugas Kakitangan || Senarai Masjid Dalam Daerah || Berita Bergambar || Berita Semasa ||
|| Undang-Undang Yang Dipakai || Soal Jawab Agama || Link ||
|| Lihat Buku Tetamu || Tandatangan Buku Tetamu ||