SENARAI KAKITANGAN

PEJABAT AGAMA DAERAH BALING

Pegawai Agama Daerah 

Penolong Pegawai Agama Daerah

Pembantu Hal Ehwal Agama Islam

Pembantu Hal Ehwal Agama Islam
Pembantu Tadbir Kanan
Pembantu Tadbir
Pembantu Tadbir Rendah
Pembantu Am Rendah
Penyelaras Masjid/Surau
Penyelia SPI
Penyelia SPI
Penyelia SPI
Penyelia SPI
Pemandu