UNDANG-UNDANG YANG DIPAKAI

  1. Undang-undang Pentadbiran Agama Islam N. Kedah No.9/1962

  2. Enakmen Keluarga Islam Negeri Kedah Bil.1 Tahun 1984

  3. Aturcara Mal Islam Negeri Kedah Bil. 2/1984

  4. Enakmen Mahkamah Syariah Negeri Kedah

  5. Enakmen Pengawalan Sekolah-Sekolah Agama Islam 1988

  6. Enakmen Acara Jen. Syariah 1988 (Enakmen No. 3 1989)

  7. Enakmen Kanun Jenayah Syariah 1988

  8. Enakmen Kawalan Dan Sekatan Penggunaaan Agama Bukan Islam 1988

  9. Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah 1989

  10. Akta Menguatkuasa Nafkah Perempuan Dan Kanak-kanakNo.19/1968


 || Menu Utama || Pengenalan || Carta Organisasi|| Pegawai Agama || Senarai Kakitangan Pejabat || Panduan Pengimarahan ||
|| Senarai Tugas Kakitangan || Senarai Masjid Dalam Daerah || Berita Bergambar || Berita Semasa ||
|| Undang-Undang Yang Dipakai || Soal Jawab Agama || Borang ||
|| Tandatangan Buku Tetamu || Lihat Buku Tetamu ||