PANDUAN PERLAKSANAAN PENGURUSAN AKTIVITI PENGIMARAHAN MASJID-MASJID NEGERI KEDAH DARUL AMANTITAH UCAPAN
TUANKU SULTAN KEDAH

PERUTUSAN

MENTERI BESAR KEDAH

SEPATAH KATA

DATO` YANG DIPERTUA JAIK

PENGHARGAAN

OBJEKTIF

PENGENALAN

PERANAN MASJID


BAB (A)

PENTADBIRAN MASJID

STRUKTUR ORGANISASI

KEANGGOTAAN

STRUKTUR PENTADBIRAN KARIAH

SISTEM FAIL MASJID

PENUTUPBAB (B)

PENGURUSAN KEWANGAN MASJID

PENGENALAN

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB BENDAHARI

REKOD PERAKAUNAN

PENYEDIAAN PENYATA KIRA-KIRA

SISTEM KAWALAN PERAKAUNAN

PENYIMPANAN DOKUMEN

TUGAS-TUGAS LAIN BENDAHARI DAN AUDIT

PENUTUPBAB (C)

PENGURUSAN AKTIVITI PENGIMARAHAN MASJID

PENGENALAN

MATLAMAT AKTIVITI PENGIMARAHAN MASJID

KENAL PASTI PERMASALAHAN KARIAH

MAKLUMAT KARIAH

MEMBENTUK PERATURAN KARIAH DAN MENGUATKUASAKANNYA

KAEDAH YANG DIGUNAKAN DALAM MENGGERAKKAN PROGRAM MASJID

PERANAN BIRO-BIRO


 || Menu Utama || Pengenalan|| Carta Organisasi Pejabat|| Pegawai Agama || Senarai Kakitangan || Panduan Pengimarahan ||
|| Senarai Tugas Kakitangan Pejabat || Senarai Masjid Dalam Daerah || Berita Bergambar || Berita Semasa ||
|| Undang-Undang Yang Dipakai || Ruangan Kemusykilan Agama || Borang||
|| Tandatangan Buku Tetamu || Lihat Buku Tetamu ||