7.TUGAS-TUGAS LAIN BENDAHARI DAN AUDIT  1. Sebagai perancang kewangan, Bendahari perlulah membuat anggaran belanjawan untuk tiap-tiap aktiviti yang dilakukan oleh masjid tersebut.Belanjawan ini mestilah menunjukkan anggaran-anggaran penerimaan dan pembayaran dengan terperinci.

  2. Bendahari juga sebaik-baiknya merancang aliran basuk keluar wang tunai setiap bulan.Ini dilakukan dengan penyediaaan Penyata Penerimaan dan Pembayaran Bulanan untuk satu tahun.

  3. Juruaudit akan memeriksa akaun dan penyata kewangan yang disediakan oleh Bendahari,Juruaudit akan membuat laporannya kepada Mesyuarat Agong.Contoh laporan Juruaudit adalah seperti Lampiran 8 || Menu Utama || Pengenalan || Carta Organisasi|| Pegawai Agama || Senarai Kakitangan Pejabat || Panduan Pengimarahan ||
|| Senarai Tugas Kakitangan || Senarai Masjid Dalam Daerah || Berita Bergambar || Berita Semasa ||
|| Undang-Undang Yang Dipakai || Soal Jawab Agama || Borang ||
|| Tandatangan Buku Tetamu || Lihat Buku Tetamu ||