STRUKTUR PENTADBIRAN KARIAH

Setiap masjid di Negeri Kedah

KANDUNGAN

Carta Struktur Organisasi Kariah
Jawatankuasa Kariah Masjid
Pengurusan Sempurna
Dan Penyelenggaraan Masjid/Kariah
Arahan
Penubuhan
Jawatankuasa Biro-Biro
Pegawai Masjid || Menu Utama || Pengenalan || Carta Organisasi|| Pegawai Agama || Senarai Kakitangan || Panduan Pengimarahan Masjid ||
|| Senarai Tugas Kakitangan Pejabat || Senarai Masjid Dalam Daerah Baling || Berita Bergambar || Berita Semasa ||
|| Undang-Undang Yang Dipakai || Ruangan Kemusykilan Agama || Borang ||
|| Tandatangan Buku Tetamu || Lihat Buku Tetamu ||