SENARAI TUGAS PEMBANTU TADBIR RENDAH

  1. Bertugas sebagai jurutaip kepada Pegawai Agama Daerah.

  2. Menjalankan tugas sebagai jurutaip Pejabat Agama Daerah.

  3. Menaip kebenaran Nikah, Cerai dan Rujuk.

  4. Menjawab dan merekod setiap panggilan rekod.

  5. Lain-lain tugas yang diarahkan oleh Pegawai Agama Daerah dari masa ke semasa.


 || Menu Utama || Pengenalan || Carta Organisasi|| Pegawai Agama || Senarai Kakitangan Pejabat || Panduan Pengimarahan ||
|| Senarai Tugas Kakitangan || Senarai Masjid Dalam Daerah || Berita Bergambar || Berita Semasa ||
|| Undang-Undang Yang Dipakai || Soal Jawab Agama || Borang ||
|| Tandatangan Buku Tetamu || Lihat Buku Tetamu ||