logo MAIK

SENARAI TUGAS PEMBANTU TADBIR

pembantu tadbir

 1. Menyediakan Penyata Elaun Guru-guru SPI dan TASKA serta Pegawai Masjid.

 2. Mengendalikan caruman KWSP Penyelia dan Guru SPI.

 3. Membantu Pembantu Tadbir Kanan memasukkan kutipan perolehan JAIK/MAIK semasa ketiadaan Pembantu Tadbir Kanan.

 4. Menyediakan saguhati tahunan Pegawai-pegawai masjid.

 5. Menunaikan cek-cek pejabat 'Kadi Daerah Baling' dan mengatur pembayaran kepada penerimanya.

 6. Mengurus dan menyelenggara daftar sara Nafkah pejabat dan mengatur bayaran kepada penerimanya.

 7. Terima perolehan Kerajaan MAIK/MAIK dan menutup akaun.

 8. Memegang selamat satu anak kunci peti besi pejabat.

 9. Menerima dan dan menyemak baucer Elaun SPI daripada Perbendaharaan dan menyediakan senarai pembayaran untuk dibayar melalui akaun Giro BSN masing-masing.

 10. Menandatangi resit Kerajaan/Jabatan.

 11. Mengawal fail-fail pejabat.

 12. Lain-lain tugas yang diarah oleh Pegawai Agama Daerah dari masa ke semasa


 || Menu Utama || Pengenalan || Carta Organisasi|| Pegawai Agama || Senarai Kakitangan Pejabat || Panduan Pengimarahan ||
|| Senarai Tugas Kakitangan || Senarai Masjid Dalam Daerah || Berita Bergambar || Berita Semasa ||
|| Undang-Undang Yang Dipakai || Soal Jawab Agama || Borang ||
|| Tandatangan Buku Tetamu || Lihat Buku Tetamu ||