SENARAI TUGAS PEMBANTU HAL EHWAL AGAMA ISLAM

 1. Menerima dan merekod Aduan Mal serta perunding keluarga.

 2. Menerima dan merekod Aduan Jenayah dan Penguatkuasaan Undang-undang.

 3. Membuat dan menyelesaikan siasatan.

 4. Menyemak borang permohononan nikah dan menandatangani kebenaran nikah yang bukan di bawah Sek. 17.

 5. Bertanggungajawb memproses segala borang berkaitan Mahkamah.SELEPAS PERBICARAAN.Seperti borang:

  • Tahanan

  • Waran tangkap

  • Mengawal selia dan mengemaskini buku daftar Nikah, Cerai dan Rujuk pejabat.

  • Membantu menjalankan operasi pencegahan maksiat.

  • Mendaftar, memproses dan membuka faik kes-kes Mal, Jenayah dan Faraid

  • Memungut wang pendaftaran kes, denda dan sebagainya

  • Menulis resit dan menandatangani resit bayaran wanag yang diterima.

  • Melayani orang awam yang datang berurusan dengan Mahkamah.

  • Lain-lain tugas yang diarah oleh Pegawai Agama Daerah dari masa ke semasa


 || Menu Utama || Pengenalan || Carta Organisasi|| Pegawai Agama || Senarai Kakitangan Pejabat || Panduan Pengimarahan ||
|| Senarai Tugas Kakitangan || Senarai Masjid Dalam Daerah || Berita Bergambar || Berita Semasa ||
|| Undang-Undang Yang Dipakai || Soal Jawab Agama || Link ||
|| Tandatangan Buku Tetamu || Lihat Buku Tetamu ||