SENARAI TUGAS PEN.PEGAWAI AGAMA

Pen. Peg. Hal Ehwal Islam

 1. Membantu Pegawai Agama dalam hal Pengurusan Pejabat.

 2. Mewakili Pegawai Agama ke mesyuarat semasa ketiadaan Pegawai Agama.

 3. Membantu Pegawai Agama dalam hal Pentadbiran pejabat semasa ketiadaan Pegawai Agama.

 4. Menandatangani surat rasmi pejabat bila ketiadaan Pegawai Agama.

 5. Menolong Pegawai Agama dalam hal-hal:-.

  • TASKA,SPI,Sekolah Agama, Kelas Takmir dan kelas Umumi

  • Melaksanakan program Dakwah

  • Menerima Aduan Mal

  • Menjalankan Penguatkuasaan Undang-Undang

  • Menjalankan siasatan

  • Merancang pembangunan pentadbiran keagamaan di daerah

 6. Menerima perolehan JAIK/MAIK.

 7. Menjaga keselamatan anak kunci peti besi ketika ketiadaan Pembantu Tadbir Kanan atau Pembantu Tadbir.

 8. Lain-lain tugas yang diarahkan oleh Pegawai Agama Daerah dari masa ke semasa.