logo MAIK

SENARAI TUGAS PEMBANTU HAL EHWAL AGAMA ISLAM

pembantu
 1. Menerima dan merekod Aduan Mal serta perunding keluarga.

 2. Menerima dan merekod Aduan Jenayah dan Penguatkuasaan Undang-undang.

 3. Membuat dan menyelesaikan siasatan.

 4. Menyemak borang permohononan nikah dan menandatangani kebenaran nikah yang bukan di bawah Sek. 17.

 5. Memproses Borang Muallaf dan yang berkaitan dengan kebajikan mereka.

 6. Membantu menjalankan operasi pencegahan maksiat.

 7. Memproses permohonan Tanah Wakaf.

 8. Memproses permohonan pengujudan Kariah Baru.

 9. Memproses kekosongan dan pengisian Pegawai-Pegawai Masjid.

 10. Mengendalikan kursus Pegawai-Pegawai Masjid dan Jawatankuasa Kariah.

 11. Menulis resit dan menandatangani resit bayaran wang yang diterima.

 12. Melayani orang awam yang datang berurusan dengan pejabat.

 13. Lain-lain tugas yang diarah oleh Pegawai Agama Daerah secara lisan atau bertulis dari masa ke semasa