logo MAIK

SENARAI TUGAS PEGAWAI AGAMA

pegawai
  1. Pengawasan Pentadbiran Pejabat.

  2. Mengawasi Tugas Pegawai.

  3. Khidmat Nasihat Kekeluargaan Islam.

  4. Mengawal Perjalanan dan tugas pejabat.

  5. Mengawal dan mengurus kewangan pejabat.

  6. Mengawasi perjalanan Kelas Pendidikan Islam.

  7. Mengawasi dan mentadbir pegawai-pegawai dan jawatankuasa kariah didaerah.

  8. Pengerusi Jawatankuasa Penyelaras Kelas Takmir Masjid Daerah.

  9. Menjadi Jawatankuasa Peringkat Daerah yang dilantik olehAgensi Kerajaan Negeri dan Persekutuan.

  10. Menerima lain-lain tugas arahan dari Yang Dipertua Majlis Aagama Islam Negeri Kedah dari masa ke semasa.