pembantu am rendah

SENARAI TUGAS PEMBANTU AM RENDAH

 1. Bertanggungjawab membuka dan menutup pejabat.

 2. Mendaftar surat masuk/keluar.

 3. Mengepos surat dan menghantar surat melalui tangan ke pejabat-pejabat kerajaan.

 4. Mengisi borang carian salinan Surat Nikah, Cerai dan Rujuk.

 5. Mencetak kertas pendua dan menyelia peralatan cetak dan mesin fotostat.

 6. Menunjuk arah tuju kepada orang ramai yang berurusan dengan pejabat.

 7. Menghantar surat yang diperlukan dengan segera ke Jabatan Agama.

 8. Mengedar surat kepada Pegawai-pegawai selepas diminit oleh kadi.

 9. Memegang dan menyimpan kunci pejabat di balai polis.

 10. Membantu lain-lain pegawai berkaitan dengan urusan pejabat.

 11. Mencari fail-fail dan surat Nikah, Cerai dan Rujuk yang lama.

 12. Mengawal setem pos pejabat.

 13. Membuka surat rasmi Pejabat Agama Baling.

 14. Lain-lain tugas yang diarah oleh Pegawai Agama Daerah dari masa ke semasa