2.6 PEGAWAI MASJID

Menurut takrif Pegawai Masjid di dalam perkara Undang-Undang Pentadbiran Agama Islam Bil. 9/1962 menyatakan"Pegawai Masjid" itu maknanya Imam, Bilal dan Siak jika ada pada ketika ini.

Tugas-tugas Pegawai Masjid

Merujuk kepada Perkara 8,9, 10,11 Peraturan Pegawai-Pegawai Masjid tahun 1967 ialah:

 1. Tugas Imam:

 2. Tugas-tugas Bilal

  Seseorang Bilal hendaklah menjalankan tugas yang berikut:

 3. Tugas-tugas Siak

  Seorang Siak hendaklah menjalankan tugas-tugas yang berikut:

 4. Tugas Am Pegawai Masjid

  Tiap-tiap Pegawai Masjid hendaklah saling bantu-membantu di antara satu sama lain di dalam menjalankan tugas mereka.

  Penamatan Perkhidmatan Pegawai Masjid   || Menu Utama || Pengenalan || Carta Organisasi|| Pegawai Agama || Senarai Kakitangan || Panduan Pengimarahan Masjid ||
  || Senarai Tugas Kakitangan Pejabat || Senarai Masjid Dalam Daerah Baling || Berita Bergambar || Berita Semasa ||
  || Undang-Undang Yang Dipakai || Ruangan Kemusykilan Agama || Borang ||
  || Tandatangan Buku Tetamu || Lihat Buku Tetamu ||