PENUTUP

Adalah diharapkan semua individu yang terlibat di dalam Jawatankuasa Kariah dan Jawatankuasa biro-biro bertanggungjawab dan bersedia bekerja secara berpasukan, demi kepentingan Institusi Masjid. || Menu Utama || Pengenalan || Carta Organisasi|| Pegawai Agama || Senarai Kakitangan || Panduan Pengimarahan Masjid ||
|| Senarai Tugas Kakitangan Pejabat || Senarai Masjid Dalam Daerah Baling || Berita Bergambar || Berita Semasa ||
|| Undang-Undang Yang Dipakai || Ruangan Kemusykilan Agama || Borang ||
|| Tandatangan Buku Tetamu || Lihat Buku Tetamu ||