logo MAIK
PEMBANTU HAL EHWAL AGAMA ISLAM (S 7)

pembantu

NAMA :MD. BASHARI BIN AWANG EMBON

TARAF JAWATAN:TETAP

SENARAI TUGAS

TARIKH LANTIKAN:15 DISEMBER 1994

TARIKH LAHIR :28 MARCH 1971

TEMPAT LAHIR :KG. SADEK, KUPANG, BALING, KEDAH

KELULUSAN TERTINGGI: SPM

ALAMAT RUMAH :NO. 46, KG. SADEK, KUPANG, BALING

TEMPAT BERTUGAS SEBELUM INI :PEJABAT AGAMA KUALA MUDA

EMAIL :pejagb@tm.net.my