<H1>OBJEKTIF</H1>


  1. Sebagai panduan pengurusan pengimarahan masjid untuk semua pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dengan Institusi Masjid

  2. Menyusun dan merancang pembangunan dan pengimarah masjid dari peringkat negeridaerah, mukim dan kariah

  3. Memastikan masjid sebagai institusi tertinggi dalam kariah

  4. Menjadikan masjid sebagai pusat aktiviti masyarakat || Menu Utama || Pengenalan || Carta Organisasi|| Pegawai Agama || Senarai Kakitangan || Panduan Pengimarahan Masjid ||
|| Senarai Tugas Kakitangan Pejabat || Senarai Masjid Dalam Daerah Baling || Berita Bergambar || Berita Semasa ||
|| Undang-Undang Yang Dipakai || Ruangan Kemusykilan Agama || Borang ||
|| Tandatangan Buku Tetamu || Lihat Buku Tetamu ||

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bsp;