4.MAKLUMAT KARIAHPerancangan aktiviti dan program masjid adalah melibatkan aspek manusia, maka data dan maklumat penduduk dalam kariah juga amat penting menjadi bahan panduan dan rujukan untuk melakukan perancangan. Sehubungan itu bancian kariah sepatutnya dilakukan seperti arahan dalam Perkara 8 Peraturan Pegawai Masjid Tahun 1967, Undang-Undang Pentadbiran Agama Islam Bil.9/1962.

Hasil bancian akan dianalisa dan beberapa data penting untuk perancangan masjid akan diperolehi.

Contoh seperti berikut:

4.1 CONTOH BORANG BANCIAN

CONTOH BORANG BANCIAN

MAKLUMAT AHLI KELUARGA || Menu Utama || Pengenalan || Carta Organisasi|| Pegawai Agama || Senarai Kakitangan || Panduan Pengimarahan Masjid ||
|| Senarai Tugas Kakitangan Pejabat || Senarai Masjid Dalam Daerah Baling || Berita Bergambar || Berita Semasa ||
|| Undang-Undang Yang Dipakai || Ruangan Kemusykilan Agama || Borang ||
|| Tandatangan Buku Tetamu || Lihat Buku Tetamu ||