LAMPIRAN 5
MASJID AL- HUDA KULIM
NEGERI KEDAH DARUL AMAN
Penyata Penerimaan Dan Pembayaran Bagi
Bulan Ogos, 1994
 

Penerimaan                                              RM                                    RM


Baki Di Bank Pada 1.8.1994                   10,000.00
Baki WangDerma Pembaikan Masjid                          600.00
Derma Khairat Kematian                            400.00
Lain-lain                                                       40.00                          2,340.00
 

Perbelanjaan

Bayaran Letrik                                            150.00
Bayaran Air                                                   50.00
Pembaikan Masjid                                    1,000.00
Peralatan Masjid                                          500.00
Lain-lain                                                         30.00                            1,730.00  

Lebihan Pendapatan Dari Perbelanjaan                                                    610.00
                                                                                                            =======
 


 || Menu Utama || Pengenalan|| Carta Organisasi || Pegawai Agama || Senarai Kakitangan || Panduan Pengimarahan Masjid ||
|| Senarai Tugas Kakitangan Pejabat || Senarai Masjid Dalam Daerah Baling || Berita Bergambar || Berita Semasa ||
|| Undang-Undang Yang Dipakai || Ruangan Kemusykilan Agama || Borang ||
|| Tandatangan Buku Tetamu|| Lihat Buku Tetamu||