LAMPIRAN 7
MASJID AL- HUDA KULIM
NEGERI KEDAH DARUL AMAN
Kunci Kira-kira Berakhir Pada 31 Ogos 1994
 

 
ASET TETAP                                 RM                                        RM

Bangunan Masjid                         10,000.00
Peralatan Pembesar Suara              3,000.00
Peralatan Masjid                            2,000.00                                30,000.00
 

ASET SEMASA

Tunai Di Bank                              9,300.00
Tunai Di Tangan                                70.00
Yuran Belum Terima                        200.00
Pelaburan                                      1,000.00
                                                      ----------                              ------------------
                                                                                                     40,570.00
                                                                                                   ============

Bil-bil Belum Bayar                          500.00
Pembaikan Masjid                         7,000.00                                       7,500.00
                                                     ----------

DANA TERKUMPUL

Tabung Hari Jumaat                      8,000.00
Tabung Khairat Kematian              5,000.00
Tabung Pembaikan Masjid           19,460.00
Lebihan Pendapatan                          610.00
 

Derma Pembaikan Masjid                                   500.00
Tabung Hari Jumaat                                            200.00
Derma Khairat Kematian                                    300.00
Lain-lain                                                               10.00
                                                                     __________
JUMLAH PENERIMAAN                           11,100.00                
                                                                     =========

Permbayaran

Bayaran Letrik                                            150.00
Bayaran Air                                                   50.00
Pembaikan Masjid                                    1,000.00
Peralatan Masjid                                          500.00
Lain-lain                                                         30.00

Baki Di Bank pada 31.8.1994                   9,300.00
Baki Di tangan pada 31.8.1994                      70.00
                                                                 ________

JUMLAH PEMBAYARAN                  11,100.00
                                                                ========
 
 

 


 || Menu Utama || Pengenalan || Carta Organisasi|| Pegawai Agama || Senarai Kakitangan || Panduan Pengimarahan ||
|| Senarai Tugas Kakitangan || Senarai Masjid Dalam Daerah || Berita Bergambar || Berita Semasa ||
|| Undang-Undang Yang Dipakai || Soal Jawab Agama || Borang ||
|| Tandatangan Buku Tetamu || Lihat Buku Tetamu ||