LAMPIRAN 6
MASJID AL- HUDA KULIM
NEGERI KEDAH DARUL AMAN
Penyata Penerimaan Dan Pembayaran Bagi
Bulan Ogos, 1994
 

Pendapatan                                            RM                                    RM


Tabung Hari Jumaat                                1,300.00
Derma Pembaikan Masjid                          600.00
Derma Khairat Kematian                            400.00
Lain-lain                                                       40.00                          2,340.00
 

Perbelanjaan

Bayaran Letrik                                            150.00
Bayaran Air                                                   50.00
Pembaikan Masjid                                    1,000.00
Peralatan Masjid                                          500.00
Lain-lain                                                         30.00                            1,730.00  

Lebihan Pendapatan Dari Perbelanjaan                                                    610.00
                                                                                                            =======
 


  ||| Menu Utama || Pengenalan|| Carta Organisasi|| Pegawai Agama|| Senarai Kakitangan|| Panduan Pengimarahan Masjid ||
|| Senarai Tugas Kakitangan Pejabat || Senarai Masjid Dalam Daerah || Berita Bergambar || Berita Semasa ||
|| Undang-Undang Yang Dipakai || Kemusykilan Agama || Borang||
|| Tandatangan Buku Tetamu || Lihat Buku Tetamu ||