5.MEMBENTUK PERATURAN KARIAH DAN MENGUATKUASAKANNYAJawatankuasa kariah bolehlah mengadakan peraturan kariah yang tidak bercanggah dengan peruntukan Enakmen Pentadbiran Agama Islam 9/1962 supaya masjid jelas dapat berfungsi sebagai institusi yang penting dalam masyarakat tersebut.Peraturan yang dibentuk adalah untuk kemudahan semua pihak disamping menekankan keperluan masjid dan jawatankauasnya sebagi pemimpin kariah berkenaan.Peratuarn ini sebagai contohnya:

  1. Pernikahan.

  2. Kematian
  3. Solat.

  4. Zakat fitrah

  5. Mesyuarat

  6. Lain-lain peraturan yang boleh diadakan berdasarkan keperluan kariah.

PERINGATAN

PERATURAN YANG HENDAK DILAKSANAKAN HENDAKLAH TERLEBIH DAHULU MENDAPAT KEBENARAN MAJLIS AGAMA ISLAM NEGERI KEDAH DARUL AMAN. || Menu Utama || Pengenalan || Carta Organisasi|| Pegawai Agama || Senarai Kakitangan || Panduan Pengimarahan Masjid ||
|| Senarai Tugas Kakitangan Pejabat || Senarai Masjid Dalam Daerah Baling || Berita Bergambar || Berita Semasa ||
|| Undang-Undang Yang Dipakai || Ruangan Kemusykilan Agama || Borang ||
|| Tandatangan Buku Tetamu || Lihat Buku Tetamu ||