MENU YANG DISEDIAKAN
JAWATANKUASA KARIAH MASJID

Merujuk kepada Peraturan-peraturan Jawatankuasa Kariah tahun 1984 Perkara 2 (1) ;setiap masjid di dalam Negeri Kedah Darul Aman hendaklah ada satu Jawatankuasa Kariah yang terdiri daripada :

  1. Imam adalah pengerusi Jawatankuasa Kariah

  2. Tiga orang yang dilantik oleh Majlis Agama Islam.

  3. Tiga orang ahli yang dipilih oleh anak kariah.

Maka Jawatankuasa Kariah ini mengandungi:

 || Menu Utama || Pengenalan || Carta Organisasi|| Pegawai Agama || Senarai Kakitangan || Panduan Pengimarahan Masjid ||
|| Senarai Tugas Kakitangan Pejabat || Senarai Masjid Dalam Daerah Baling || Berita Bergambar || Berita Semasa ||
|| Undang-Undang Yang Dipakai || Ruangan Kemusykilan Agama || Borang ||
|| Tandatangan Buku Tetamu || Lihat Buku Tetamu ||