PENGAWASAN6.1 Merancang Semua Program Masjid Secara jangka Pendek Dan Jangka panjang.

6.2 Melaksanakan Kempen Melalui Pengumuman Dan Poster.Contohnya:

6.3 Memberi Nasihat Dan Ajakan-Dibuat Dalam Pengumuman Sebelum Jumaat.Contohnya:

6.4 Sebaran Dan paparan Di papan Kenyataan.

6.5 Membangkitkan Isu Untuk Dijadikan bahan Perbincangan masyarakat Supaya Masjid Menjadi Bahan Bualan Melalui:

6.6. Mengadakan Keramaian Di masjid

6.7 Mewujudkan Keistimewaan-keistimewaan Di Masjid Yang Jarang Ada Di Tempat Lain Dalam Kariah.

6.8 Memusatkan Semua Urusan Hidup Di Masjid.

6.9 Amaran Dan tindakan Undang-undang.

6.10 Melaksanakan Majlis-majlis Dengan Jabatan Kerajaan Atau Swasta Di Masjid.

6.11 Melaksanakan Program Bersama Badan-badan lain Yang Ada Dalam Kariah.

 • Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung.

 • Sekolah rendah dan menengah.

 • Badan Kebajikan atau khairat kematian.

 • Pertubuhan belia.

 • Pertubuhan seni silat.

 • Persatuan marhaban dan berzanji.   || Menu Utama || Pengenalan || Carta Organisasi|| Pegawai Agama || Senarai Kakitangan || Panduan Pengimarahan Masjid ||
  || Senarai Tugas Kakitangan Pejabat || Senarai Masjid Dalam Daerah Baling || Berita Bergambar || Berita Semasa ||
  || Undang-Undang Yang Dipakai || Ruangan Kemusykilan Agama || Borang ||
  || Tandatangan Buku Tetamu || Lihat Buku Tetamu ||