PENGHARGAAN


Penerbitan Buku Panduan Perlaksanaan Pengurusan Aktiviti Pengimarah Masjid ini, Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Kedah amat menghargai segala cetusan fikiran dan hasil kerja yang telah disumbangkan oleh pihak-pihak berikut:

 1. Jawatankuasa Kerja pembangunan dan Pengimarah Masjid/Surau Negeri Kedah.

 2. Jawatankuasa Mengkaji draf cadangan Buku ini iaitu:

  • Tuan Syeikh Yahya bin Haji Jusoh, BCK
   Ketua Pegawai Penerangan Dan Dakwah

  • Tuan Haji Shukri bin Haji Hashim, BCK
   Pengurus Besar Yayasan Islam Kedah.

  • Tuan Haji Rohsidi bin Haji Othman, BCK
   Ketua Penolong Pegawai Daerah
   (Pembangunan) Daerah Kulim

  • Tuan Haji Abdullah bin Haji Othman
   Ketua Penolong Pegawai Daerah
   (Pembangunan) Daerah Kota Setar.

  • Encik Mohd. Zuhdi bin Haji Saad, BCK
   Penolong Pegawai Daerah (Pembangunan),
   Daerah Kuala Muda

 3. Panel pengarang :

  • Tuan Haji Abd. Ghani bin Haji Harun
   Setiausaha Jawatankuasa Kariah Masjid
   Tikam Batu, Kuala Muda

  • Tuan Syeikh Abdullah bin Awang Sa
   Pegawai Penerangan Dan Dakwah
   Jabatan Hal Ehwal Agama Islam
   Negeri Kedah Darul Aman

  • Ustaz Mohd. Nawawi bin Haji Ahmad
   Penolong Pegawai Unit Kariah
   Jabatan Hal Ehwal Agama Islam
   Negeri Kedah Darul Aman

  • Encik Ahmad Putra bin Ali
   Penolong Pegawai Akauntan
   Jabatan Hal Ehwal Agama Islam
   Negeri Kedah Darul Aman.

 4. Majlis Agama Islam Melaka

 5. Jawatankuasa Kariah Masjid Tikam Batu, Daerah Kuala Muda kerana menyediakan segala kemudahandan contoh pengurusan masjid yang berjaya untuk dijadikan asas rujukan di dalam menyediakan buku ini.  || Menu Utama || Pengenalan || Carta Organisasi Pejabat|| Pegawai Agama || Senarai Kakitangan || Panduan Pengimarahan Masjid ||
|| Senarai Tugas Kakitangan Pejabat || Senarai Masjid Dalam Daerah Baling || Berita Bergambar || Berita Semasa ||
|| Undang-Undang Yang Dipakai || Ruangan Kemusykilan || Borang ||
|| Tandatangan Buku Tetamu || Lihat Buku Tetamu ||