3. SISTEM FAIL MASJID

Sistem Fail hendaklah dilaksanakan oleh Jawatankuasa kariah untuk memastikan setiap urusan disimpan dan direkodkan secara lebih tersusun.

3.1 Sistem Fail Terbahagi Kepada 3 Bahagian

  1. Pentadbiran - (Pent.)

  2. Kewangan - (Kew.)

  3. Aktiviti - (Akt.)

1.PENTADBIRAN (Pent.)

Dibawah bahagian ini hendaklah diwujudkan fail-fail berikut;

---No Fail ------------------------------Perkara---
___________________________________________________

Contoh:

Kod Masjid Bahagian Pentadbiran

Masjid Rafeah Taman Uda/Pentadbiran/No.Fail/Bil.Surat
(MRTU/Pent.01/001)

2.KEWANGAN (Kew.)

---No Fail ---------------------------Perkara---
___________________________________________________

Contoh:

Kod Fail Bahagian Kewangan

Masjid Rafeah/Kewangan/No. fail/Bil.Surat
(MRTU/Kew./01/001)

3.AKTIVITI (Akt.)

---No Fail ---------------------------Perkara---
___________________________________________________

Contoh:

Kod Fail Bahagian Aktiviti:

Masjid Rafeah Taman Uda/Aktiviti/No.Fail Biro/Bil.Surat

(MRTU/Akt./01/001)

3.2 Buku Daftar Hendaklah Disediakan Seperti Berikut:

Bil--------Tajuk Fail-------------No Fail --------------Perkara
___________________________________________________

01---------Pentadbiran (Pent.)------01-----------------Mesyuarat

-------------------------------------02-----------------Perjawatan

-------------------------------------03-----------------Surat Pekeliling

-------------------------------------04-----------------Penyelenggaraan Masjid

-------------------------------------05-----------------Harta Masjid

-------------------------------------06-----------------Wakaf/Tanah Perkuburan

-------------------------------------07-----------------Komputer

-------------------------------------08-----------------Surau/Madrasah

-------------------------------------09-----------------Aduan/Siasatan

-------------------------------------10-----------------Rincik

02--------Kewangan (Kew.)-------01-----------------Juruaudit

-------------------------------------02-----------------Penyata Akaun

-------------------------------------03-----------------Rincik (Kew.)

03---------Aktiviti------------------01-----------------Biro Penerangan dan Dakwah

-------------------------------------02-----------------Biro Pembangunan dan ekonomi

-------------------------------------03-----------------Biro Pendidikan

-------------------------------------04-----------------Biro Kebajikan Sosial

-------------------------------------05-----------------Biro Hal Ehwal Wanita (HAWA) || Menu Utama || Pengenalan || Carta Organisasi|| Pegawai Agama || Senarai Kakitangan || Panduan Pengimarahan Masjid ||
|| Senarai Tugas Kakitangan Pejabat || Senarai Masjid Dalam Daerah Baling || Berita Bergambar || Berita Semasa ||
|| Undang-Undang Yang Dipakai || Ruangan Kemusykilan || Borang ||
|| Tandatangan Buku Tetamu || Lihat Buku Tetamu ||