6.PENYIMPANAN DOKUMENSemua dokumen-dokumen penerimaan , pembayaran dan dana runcit akan disimpan di dua fail yang tiap-tiap satunya berjudul :

Ia disimpan mengikut nombor siri baucar-baucar tersebut. || Menu Utama || Pengenalan || Carta Organisasi|| Pegawai Agama || Senarai Kakitangan || Panduan Pengimarahan Masjid ||
|| Senarai Tugas Kakitangan Pejabat || Senarai Masjid Dalam Daerah Baling || Berita Bergambar || Berita Semasa ||
|| Undang-Undang Yang Dipakai || Ruangan Kemusykilan Agama || Borang ||
|| Tandatangan Buku Tetamu || Lihat Buku Tetamu ||