MAKLUMAT AHLI KELUARGA
(TANGGUNGAN, TERMASUK ANAK-ANAK BELUM BERKAHWIN YANG TINGGAL DI LUAR KARIAH)
 
 
Bil.  NAMA  NO. K/P 1.Jantina 
(KOD)
Umur 
  (*) 
Tahun
2.Taraf 
Kahwin (KOD) 
 
3.Pertalian 
Keluarga (KOD)
Tingkat Pelajaran Tertinggi  Jenis Pekerajaan Majikan 
(KOD)
Tidak Bekerja/Menganggur 
 
Tinggal Dalam Kariah Atau Tidak 
   
 

          (*)NYATAKAN
    1.   Kod Jantina                                        3.   Kod Pertalian Keluarga           4. Kod Tingkat Pelajaran
              L - Lelaki                                            1 - Anak                                        SR         - Sekolah Rendah
              P - Perempuan                                   2 - Menantu                                 SMR     - Sek. Men. Rendah
                                                                          3 - Cucu                                        SMA     - Sek. Men. Atas
    2.Kod Taraf Kahwin                                  4 - Ibu/Bapa/Mertua                   SMAI    - Sek. Men. agama Islam
                                                                          5 - Saudara                                   M           - Maktab
             B - Belum Kahwin                             6 - Lain-lain                                  U            - Universiti
             K - Kahwin                                                                                               TB          - Tidak Bersekolah
             J - Janda/Duda                                                                                         BS          - Belum Bersekolah
 

5. Kod Majikan

 K   - Kerajaan
 S    - Swasta
 B   -Berkanun
 P  - Persendirian