Make your own free website on Tripod.com

2.TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB BENDAHARI MASJID2.1 Bendahari bagi sesebuah masjid adalah orang yang paling penting dan bertanggungjawab ke atas kewangan sesebuah masjid.

2.2 Tugas bendahari yang utama adalah seperti berikut :

2.2.1 Menyimpan dan menjaga wang kepunyaan masjid yang telah dipercayakan kepadanya.

Tugas ini boleh dibahagikan kepada tiga bahagian:

2.2.2 Menyimpan rekod-rekod penerimaan tunai pembayaran dan baki-baki dalam tangan. Di sini beliau mestilah menyimpan rekod perakaunan yang tepat untuk masjid.

Ini juga dinyatakan dalam Peraturan Pegawai-Pegawai Masjid Tahun 1967 dan Peraturan jawatankuasa Kariah Tahun 1984 Undang-Undang Pentadbiran Agama Islam 1962 di bawah tajuk kira-kira No 14.1 berbunyi hendaklah Bendahari menyimpan kira-kira dengan betul berkenaan dengan perolehan dan Perbelanjaan Jawatankuasa:

2.2.3 Memberitahu ahli-ahli tentang kedudukan kewangan masjid dan aktiviti persatuan dari segi kewangan untuk sesuatu tempoh masa.Ini ialah dengan penyediaan tiga penyata utama:

2.2.4 Membantu merancang aktiviti masjid dengan menyediakan belanjawan kewangan yang berkaitan dengan rancangan aktiviti-aktiviti persatuan.

Belanjawan ini adalah dalam bentuk anggaran perbelanjaan (dan pendapatan jika ada) untuk aktiviti-aktiviti yang akan dijalankan oleh persatuan tersebut.

2.2.5 Menyediakan rekod dan akaun-akaun untuk diaudit oleh Juruaudit yang dilantik oleh masjid tersebut.

Juruaudit ini mestilah dilantik sebanyak 2 orang yang bukan ahli Jawatankuasa masjid yang memegang jawatan selama 3 tahun.Perlantikan Juruaudit ini adalah dalam mesyuarat Jawatankuasa Kariah.

Ini adalah berdasarkan Peraturan Pegawai Masjid Tahun 1967 dan Peraturan Jawankuasa Kariah Tahun 1964 No. 17.

2.2.6 Bertanggungjawab tentang hal-hal kewangan di dalam mesyuarat agong tahunan pertubuhan masjid tersebut.Beliau patut menjawab pertanyaan ahli-ahli tentang hal-hal kewangan persatuan. || Menu Utama || Pengenalan || Carta Organisasi|| Pegawai Agama || Senarai Kakitangan Pejabat || Panduan Pengimarahan ||
|| Senarai Tugas Kakitangan || Senarai Masjid Dalam Daerah || Berita Bergambar || Berita Semasa ||
|| Undang-Undang Yang Dipakai || Soal Jawab Agama || Borang ||
|| Tandatangan Buku Tetamu || Lihat Buku Tetamu ||