Make your own free website on Tripod.com

3. SISTEM FAIL MASJID

Sistem Fail hendaklah dilaksanakan oleh Jawatankuasa kariah untuk memastikan setiap urusan disimpan dan direkodkan secara lebih tersusun.

3.1 Sistem Fail Terbahagi Kepada 3 Bahagian

  1. Pentadbiran - (Pent.)

  2. Kewangan - (Kew.)

  3. Aktiviti - (Akt.)

1.PENTADBIRAN (Pent.)

Dibawah bahagian ini hendaklah diwujudkan fail-fail berikut;

---No Fail ------------------------------Perkara---
___________________________________________________

Contoh:

Kod Masjid Bahagian Pentadbiran

Masjid Rafeah Taman Uda/Pentadbiran/No.Fail/Bil.Surat
(MRTU/Pent.01/001)

2.KEWANGAN (Kew.)

---No Fail ---------------------------Perkara---
___________________________________________________

Contoh:

Kod Fail Bahagian Kewangan

Masjid Rafeah/Kewangan/No. fail/Bil.Surat
(MRTU/Kew./01/001)

3.AKTIVITI (Akt.)

---No Fail ---------------------------Perkara---
___________________________________________________

Contoh:

Kod Fail Bahagian Aktiviti:

Masjid Rafeah Taman Uda/Aktiviti/No.Fail Biro/Bil.Surat

(MRTU/Akt./01/001)

3.2 Buku Daftar Hendaklah Disediakan Seperti Berikut:

Bil--------Tajuk Fail-------------No Fail --------------Perkara
___________________________________________________

01---------Pentadbiran (Pent.)------01-----------------Mesyuarat

-------------------------------------02-----------------Perjawatan

-------------------------------------03-----------------Surat Pekeliling

-------------------------------------04-----------------Penyelenggaraan Masjid

-------------------------------------05-----------------Harta Masjid

-------------------------------------06-----------------Wakaf/Tanah Perkuburan

-------------------------------------07-----------------Komputer

-------------------------------------08-----------------Surau/Madrasah

-------------------------------------09-----------------Aduan/Siasatan

-------------------------------------10-----------------Rincik

02--------Kewangan (Kew.)-------01-----------------Juruaudit

-------------------------------------02-----------------Penyata Akaun

-------------------------------------03-----------------Rincik (Kew.)

03---------Aktiviti------------------01-----------------Biro Penerangan dan Dakwah

-------------------------------------02-----------------Biro Pembangunan dan ekonomi

-------------------------------------03-----------------Biro Pendidikan

-------------------------------------04-----------------Biro Kebajikan Sosial

-------------------------------------05-----------------Biro Hal Ehwal Wanita (HAWA) || Menu Utama || Pengenalan || Carta Organisasi|| Pegawai Agama || Senarai Kakitangan || Panduan Pengimarahan Masjid ||
|| Senarai Tugas Kakitangan Pejabat || Senarai Masjid Dalam Daerah Baling || Berita Bergambar || Berita Semasa ||
|| Undang-Undang Yang Dipakai || Ruangan Kemusykilan || Borang ||
|| Tandatangan Buku Tetamu || Lihat Buku Tetamu ||